GU DLIS: MLISc: 2022-2024 Batch

Photograph
Residential Address
Official Address
Mr. Abhilash Sarma
C/O Mr. Atul Sarma, House No. 25
Malikuchi
Nalbari
Nalbari - 781335
Assam
Mr. Abhilash Sarma
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Anuj Sankar Devnath
C/O Ms. Prabhawati Devi, House No. 89
Tukurabahi
Chakalaghat
Nagaon - 782142
Assam
Mr. Anuj Sankar Devnath
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Archanagita Saikia
House No. 1001
Santipur Rajabahar Gaon
Dergaon
Golaghat - 785614
Assam
Ms. Archanagita Saikia
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Barthamaya Marak
House No. 34
Joggapara Derek
Agia
Goalpara - 783120
Assam
Ms. Barthamaya Marak
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Bikash Barman
House No. 08
Taranga Path, Krishna Nagar
Japorigog
Kamrup (Metro) - 781005
Assam
Mr. Bikash Barman
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Charandeep Thakuria
C/O Mr. Hemchandra Thakuria, House No. 252
Guiya
Soneswar
Kamrup - 781382
Assam
Mr. Charandeep Thakuria
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Emmanuel Phangcho
Rongchingdon
PHE Office
Hamren
West Karbi Anglong - 782486
Assam
Mr. Emmanuel Phangcho
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Gitanjali Kalita
C/O Mr. Nripen Kalita
Bangalmur
Kalag
Nalbari - 781351
Assam
Ms. Gitanjali Kalita
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Gitarthee Bhattacharyya
C/O Mr Hirendra Nath Bhattacharyya
Janakpur
Kahilipara
Kamrup (Metro) - 781019
Assam
Ms. Gitarthee Bhattacharyya
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Habibul Hussain
House No. 444
Civil Hospital Road
Hatsingimari
South Salmara, Mankachar - 783136
Assam
Mr. Habibul Hussain
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Hamsmaidi Kemprai
Near Rajbari Gate
Purana Maibang
Maibang
Dima Hasao - 788831
Assam
Ms. Hamsmaidi Kemprai
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Josef Akhter
Niz-kh-agta
Niz-kh-agta
Ghograpar
Ghograpar - 781369
Assam
Mr. Josef Akhter
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Konkan Das
Qtr. No. 97/8
Ganga Nagar Defence Colony
Missamari
Sonitpur - 784506
Assam
Mr. Konkan Das
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Mrinmoy Kumar Sarma
House No. 9
Bangalikuchi
Rangia
Kamrup - 781354
Assam
Mr. Mrinmoy Kumar Sarma
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Nayanmoni Borborah
C/O Mr. Anil Borborah
Na-Pamua Gaon
Kamargaon
Golaghat - 785619
Assam
Ms. Nayanmoni Borborah
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Priyanka Chetry
C/O Mr. Gopal Chandra Chetry, House No. 4
Khangkhalabari
Golmagaon
Udalguri - 784509
Assam
Ms. Priyanka Chetry
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Raktimjyoti Koch
C/O Ms. Anima Koch
Balijan Gaon
Bakalia
Karbi Anglong - 782482
Assam
Mr. Raktimjyoti Koch
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Rutuja Deori
C/O Mrs. Purnima Deori, House No. 546
Demow Dehajan NCC Road
Demow
Sivasagar - 785662
Assam
Ms. Rutuja Deori
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Sagarika Kalita
C/O Mr. Jogen Ch. Kalita
Haiborgaon
Haiborgaon
Nagaon - 782002
Assam
Ms. Sagarika Kalita
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Simpee Borgohain
C/O Mr. Dineswar Borgohain, House No. 234
Bhakat Bhajani Gaon
Lakwa
Sivasagar - 785698
Assam
Ms. Simpee Borgohain
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Suraj Sharma
C/O Mr. Parsuram Sharma
Gameri Gadharia Basti
Gameri
Biswanath - 784172
Assam
Mr. Suraj Sharma
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Ms. Sushma Dey
C/O Mr. Sujit Dey, House No. 199
Dumukhiya Road
Bokajan
Karbi Anglong - 782480
Assam
Ms. Sushma Dey
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Ujjal Baruah
House No. 42
Hahara
Puthimari
Kamrup - 781380
Assam
Mr. Ujjal Baruah
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Ujjal Borah
C/O Mr. Indreswar Borah
Jalukbari
Gauhati University
Kamrup (Metro) - 781014
Assam
Mr. Ujjal Borah
MLISc 2022-2024 Batch
Department of Library and Information Science
Gauhati University
Gopinath Bordoloi Nagar
Jalukbari
Kamrup (Metro) - 781014
Assam

No comments:

Post a Comment